Grammar: Iki, sing, apa ikuSinau inggris Grammar: tenses, adjectives lan adverbs, saratipun klausa, pengandaian kriyo